ScamRobot

Denna artikel belyser varor att investerare och näringsidkare bör hålla ett öga på för potentiell lönsamhet och marknadsvolatilitet under det kommande året.

Innehållsförteckning

Inledning

Råvaruvärlden erbjuder stora möjligheter för investerare och handlare som vill diversifiera sina portföljer och dra nytta av marknadstrender. Att förstå vilka råvaror som är viktiga att hålla koll på är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut och maximera den potentiella lönsamheten.

Under 2023 förväntas följande tio råvaror ha en betydande inverkan och potentiell marknadsvolatilitet:

Jämförelsetabell

RåvaraAlternativDefinitiva egenskaper
GuldSilver, BitcoinSäker tillgång, skydd mot inflation, begränsad tillgång
RåoljaNaturgas, eldningsoljaGlobal efterfrågan på energi, geopolitiska spänningar, OPEC-beslut
KopparNickel, ZinkIndustriell användning, elektrisk ledningsförmåga, byggbehov
VeteMajs, sojabönorLivsmedel, väderförhållanden, global tillgång och efterfrågan
PalladiumPlatina, RhodiumIndustriell användning, fordonssektorn, anordningar för utsläppskontroll
NaturgasRåolja, kolEnergibehov, väderförhållanden, lagringsnivåer
AluminiumStål, kopparIndustriell användning, lättmetall, konstruktion och transport
SojabönorVete, majsStapelföda, väderförhållanden, efterfrågan från boskapsindustrin
LitiumKobolt, NickelElfordonsindustrin, lagring av förnybar energi
PlatinumPalladium, RhodiumIndustriell användning, fordonssektorn, anordningar för utsläppskontroll

Definitiva egenskaper hos de viktigaste råvarorna

Guld: Guld anses vara en säker tillgång som ofta används som skydd mot inflation och ekonomisk osäkerhet. Dess begränsade tillgång ökar dess värde och attraktionskraft för investerare. Alternativ till guld inkluderar silver och kryptovalutor som Bitcoin.

Råolja: Råolja är en högt omsatt råvara som påverkas starkt av den globala efterfrågan på energi, geopolitiska spänningar och beslut som fattas av OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Naturgas och eldningsolja är alternativa energiråvaror att ta hänsyn till.

De mest rekommenderade plattformarna

MIN. INBETALNING

$10

EXCL. ERBJUDANDE

ANVÄNDARENS BETYG

9.8

4.8/5

Kryptovalutatillgångarna är volatila till sin natur. Köp och handla på egen risk.

MIN. INBETALNING

$100

EXCL. ERBJUDANDE

ANVÄNDARENS BETYG

9.7

4.7/5

73% av privatinvesterarnas konton förlorar pengar på att handla med CFD:er hos den här leverantören. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

MIN. INBETALNING

$100

EXCL. ERBJUDANDE

ANVÄNDARENS BETYG

9.7

4.7/5

Handel med finansiella instrument är förenat med höga risker som inte är lämpliga för alla investerare. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du söka råd från en oberoende finansiell rådgivare för att försäkra dig om att du förstår riskerna.

MIN. INBETALNING

$100

EXCL. ERBJUDANDE

ANVÄNDARENS BETYG

9.7

4.7/5

Handel med finansiella instrument är förenat med höga risker som inte är lämpliga för alla investerare. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du söka råd från en oberoende finansiell rådgivare för att försäkra dig om att du förstår riskerna.

Koppar: Koppar används främst inom branscher som bygg och anläggning och elektrisk ledningsförmåga. Efterfrågan är nära knuten till bygg- och infrastrukturprojekt. Nickel och zink kan erbjuda alternativa investeringsmöjligheter.

Vete: Vete är ett baslivsmedel och priset påverkas av väderförhållanden, globala utbuds- och efterfrågefaktorer samt jordbruksindustrins allmänna hälsotillstånd. Majs och sojabönor kan också betraktas som alternativ.

Palladium: Palladium är oumbärligt för bilindustrin, särskilt i anordningar för utsläppskontroll. Efterfrågan är direkt kopplad till produktion och försäljning av fordon. Platina och rodium är alternativa val för investerare.

Naturgas: Naturgas används i stor utsträckning för uppvärmning och elproduktion. Priset påverkas av väderförhållanden, efterfrågan från energisektorn och lagringsnivåer. Råolja och kol är alternativ till naturgas.

Aluminium: Aluminium har olika industriella användningsområden tack vare sin lätta vikt. Det används ofta inom bygg- och transportsektorn. Stål och koppar är alternativ som bör övervägas.

Sojabönor: Sojabönor är ett viktigt baslivsmedel och priserna varierar beroende på väderförhållanden, global efterfrågan och boskapsindustrins behov. Andra alternativ är majs och vete.

Litium: I och med utvecklingen av elfordon och lagring av förnybar energi har litium fått stor uppmärksamhet. Det är en viktig komponent i batterier som används inom dessa industrier. Kobolt och nickel är alternativa råvaror att bevaka.

Platina: Platina används främst inom fordonssektorn för katalysatorer. Den delar liknande efterfrågefaktorer med palladium och rodium. Överväg platina som ett alternativ för att diversifiera dina råvaruinvesteringar.

Vanliga frågor

Varför är råvaror viktiga för investerare?

Råvaror ger investerare möjlighet att diversifiera sina portföljer utöver traditionella aktier och obligationer. De kan fungera som ett skydd mot inflation och har potential att ge betydande avkastning.

Hur kan jag investera i råvaror?

Det finns flera sätt att investera i råvaror, bland annat genom att köpa terminskontrakt, investera i börshandlade fonder (ETF) eller köpa aktier i råvarufokuserade företag. Det är viktigt att undersöka och förstå de risker som är förknippade med varje investeringsmetod.

Är råvaror riskfyllda investeringar?

Råvaror kan vara volatila och medföra sina egna risker. Prisfluktuationer påverkas av faktorer som utbud och efterfrågan, geopolitiska händelser och globala ekonomiska förhållanden. Korrekt riskhantering och diversifiering är avgörande när man investerar i råvaror.

Slutsats

När vi blickar framåt mot 2023 erbjuder dessa 10 råvaror potential för lönsamhet och marknadsvolatilitet. Från traditionella säkra tillgångar som guld till råvaror som drivs av framväxande industrier som litium har investerare och handlare ett brett utbud av alternativ att överväga. Det är viktigt att noga övervaka marknadsförhållandena, hålla sig informerad om de faktorer som påverkar varje råvara och använda effektiv riskhantering. strategier att fatta välgrundade investeringsbeslut i den spännande råvaruvärlden.