ScamRobot

podstawy handlu

Forex handel odnosi się do kupna i sprzedaży walut obcych w celu osiągnięcia zysku z wahań kursów walutowych. giełda stawki. Jest to złożony i zróżnicowany rynek, na którym prowadzone są różne transakcje. strategie. Jest on używany głównie przez instytucje finansowe, korporacje i rządy, ale mogą w nim uczestniczyć również inwestorzy indywidualni.

Ten artykuł wyjaśnia podstawy handlu na rynku Forex, w tym kluczowe terminy, które należy zrozumieć, alternatywy, często zadawane pytania i analizy porównawcze.

Kluczowe pojęcia do zrozumienia

Przed rozpoczęciem handlu należy zrozumieć poniższe terminy:

1. Brokerzy Forex - to podmioty, które działają jako pośrednicy między kupującymi i sprzedającymi na rynku Forex.

2. Końcówki i pipety - odnoszą się do najmniejszego przyrostu ceny w kursie wymiany waluty. Pipsy są zwykle wyświetlane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, podczas gdy pipety są wyświetlane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku.

Zalecane platformy

MIN. DEPOZYT

$10

EXCL. OFERTA

OCENA UŻYTKOWNIKA

9.8

4.8/5

Aktywa kryptowalutowe są z natury zmienne. Kupuj i handluj na własne ryzyko.

MIN. DEPOZYT

$100

EXCL. OFERTA

OCENA UŻYTKOWNIKA

9.7

4.7/5

73% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze handlując CFD u tego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.

MIN. DEPOZYT

$100

EXCL. OFERTA

OCENA UŻYTKOWNIKA

9.7

4.7/5

Handel instrumentami finansowymi niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, który nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumieją Państwo związane z tym ryzyko.

MIN. DEPOZYT

$100

EXCL. OFERTA

OCENA UŻYTKOWNIKA

9.7

4.7/5

Handel instrumentami finansowymi niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, który nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumieją Państwo związane z tym ryzyko.

3. Rozprzestrzenianie się - odnosi się do różnicy między ceną kupna i sprzedaży waluty.

4. Dźwignia - ekspozycja rynkowa handlowiec.

5. Marża - to minimalny depozyt, który inwestor musi złożyć, aby otworzyć pozycję.

6. Plan handlu na rynku Forex - to pisemny zestaw wytycznych i celów, które trader realizuje w swojej działalności handlowej.

Alternatywy dla handlu na rynku Forex

1. Akcje - odnoszą się do własności niewielkiej części aktywów spółki. Mają one potencjał do generowania wysoka zwroty.

2. Obligacje - są emitowane przez spółki, rządy lub międzynarodowe instytucje finansowe w celu pozyskania kapitału. Charakteryzują się niską rentownością.

3. Towary - odnoszą się do produktów rolnych, ropy naftowej, cennych metalei zasoby naturalne. Są one bardzo zmienne i mogą oferować wysokie zyski.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące handlu na rynku Forex

1. Jaki jest minimalny depozyt wymagany do otwarcia rachunku handlowego Forex?

Minimalny depozyt zależy od brokera i rodzaju rachunku. Ogólnie rzecz biorąc, początkujący powinni rozważyć otwarcie rachunku demo, który umożliwia handel papierowy bez ryzykowania rzeczywistych środków.

2. Jaki jest koszt handlu na rynku Forex?

Koszt jest różny i obejmuje spread, prowizję i opłaty swapowe. Przed wyborem brokera należy porównać opłaty.

3. Jaka jest najlepsza strategia handlowa Forex dla początkujących?

Początkujący inwestorzy powinni wybrać strategię handlową, która odpowiada ich osobowości i tolerancji na ryzyko. Najpopularniejsze strategie obejmują skalpowanie, swing trading i handel pozycyjny.

Benchmarking

W badaniu przeprowadzonym przez Investopedia, IG Markets został uznany za najlepszego brokera Forex dla początkujących, ponieważ oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs. platforma z przydatnymi zasobami edukacyjnymi. Broker oferuje niskie spready i zapewnia depozyt początkowy w wysokości $250.

Wniosek

Handel na rynku Forex to rynek wysokiego ryzyka i wysokich zysków, który wymaga skupienia i wiedzy, aby odnieść sukces. Przed wejściem na rynek musisz mieć jasny plan handlu na rynku Forex, zrozumieć kluczowe używane terminy i określić swoją tolerancję na ryzyko. Ponadto początkujący powinni zacząć od konta demo, aby ćwiczyć bez ryzykowania. pieniądze.

Ogólnie rzecz biorąc, handel na rynku Forex może zapewnić możliwość wygenerowania znacznych zysków, ale powinieneś inwestować tylko środki, na których utratę możesz sobie pozwolić.