ScamRobot

Grunder för handel

Forex handel avser köp och försäljning av utländska valutor med målet att göra en vinst från fluktuationen av utbyte priser. Detta är en komplex och diversifierad marknad som har olika strategier. Den används främst av finansinstitut, företag och regeringar, men även enskilda investerare kan delta.

Den här artikeln förklarar grunderna i valutahandel, inklusive de viktigaste termerna att förstå, alternativ, vanliga frågor och benchmarking.

Viktiga termer att förstå

Innan du handlar måste du förstå följande villkor:

1. Forex-mäklare - är enheter som fungerar som mellanhänder mellan köpare och säljare på valutamarknaden.

2. Pips och pipetter - avser den minsta prisökningen i växelkursen för en valuta. Pips visas vanligtvis med fyra decimaler, medan pipetter visas med fem decimaler.

De mest rekommenderade plattformarna

MIN. INBETALNING

$10

EXCL. ERBJUDANDE

ANVÄNDARENS BETYG

9.8

4.8/5

Kryptovalutatillgångarna är volatila till sin natur. Köp och handla på egen risk.

MIN. INBETALNING

$100

EXCL. ERBJUDANDE

ANVÄNDARENS BETYG

9.7

4.7/5

73% av konton för icke-professionella investerare förlorar pengar trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the hög risk att förlora dina pengar.

MIN. INBETALNING

$100

EXCL. ERBJUDANDE

ANVÄNDARENS BETYG

9.7

4.7/5

Handel med finansiella instrument är förenat med höga risker som inte är lämpliga för alla investerare. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du söka råd från en oberoende finansiell rådgivare för att försäkra dig om att du förstår riskerna.

MIN. INBETALNING

$100

EXCL. ERBJUDANDE

ANVÄNDARENS BETYG

9.7

4.7/5

Handel med finansiella instrument är förenat med höga risker som inte är lämpliga för alla investerare. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du söka råd från en oberoende finansiell rådgivare för att försäkra dig om att du förstår riskerna.

3. Spridning - avser skillnaden mellan köp- och säljkursen för en valuta.

4. Hävstångseffekt - marknadsexponeringen för ett näringsidkare.

5. Marginal - är den minsta insättning som handlaren måste göra för att öppna en position.

6. Plan för valutahandel - är en skriftlig uppsättning riktlinjer och mål som handlaren följer i sin handelsverksamhet.

Alternativ till valutahandel

1. Lager – refer to the ownership of a small part of a company’s assets. They have the potential to generate high returns.

2. Obligationer - emitteras av företag, regeringar eller internationella finansinstitut för att anskaffa kapital. De har låg avkastning.

3. Råvaror - avser jordbruksprodukter, råolja, ädelmetaller och metalleroch naturresurser. De är mycket volatila och kan ge hög avkastning.

Vanliga frågor om valutahandel

1. Vilken är den minsta insättning som krävs för att öppna ett Forex-handelskonto?

Minsta insättning beror på mäklaren och typen av konto. I allmänhet bör nybörjare överväga att öppna ett demokonto, vilket möjliggör pappershandel utan att riskera faktiska medel.

2. Vad kostar det att handla med Forex?

Kostnaden varierar och inkluderar spread, provision och swapavgifter. Du bör se till att jämföra avgifter innan du väljer en mäklare.

3. Vad är den bästa Forex tradingstrategin för nybörjare?

Nybörjare bör välja en handelsstrategi som passar deras personlighet och risktolerans. De vanligaste strategierna inkluderar scalping, swing trading och position trading.

Benchmarking

I en undersökning av Investopedia rankades IG Markets som den bästa Forex-mäklaren för nybörjare eftersom den erbjuder en användarvänlig plattform med användbara utbildningsresurser. Mäklaren erbjuder låga spreadar och ger en startinsättning på $250.

Slutsats

Valutahandel är en marknad med hög risk och hög belöning som kräver fokus och kunskap för att lyckas. Innan du ger dig in på marknaden måste du ha en tydlig plan för valutahandeln, förstå de nyckeltermer som används och bestämma din risktolerans. Dessutom bör nybörjare börja med ett demokonto för att öva utan att riskera några

Sammantaget kan valutahandel ge möjlighet att generera betydande avkastning, men du bör bara investera medel som du har råd att förlora.